Ekspertyzy i opinie budowlane

Jednym z moich zadań jako rzeczoznawcy budowlanego jest sporządzanie ekspertyz i opinii budowlanych. Ekspertyza budowlana pozwala ocenić stan techniczny danego budynku. Możemy mieć tu do czynienia z ekspertyzą lub opinią techniczną. Opinię techniczną sporządza się na podstawie oględzin oraz po zapoznaniu się ze wstępną dokumentacją projektową. Jako rzeczoznawca umieszczam w opinii technicznej (zwanej budowlaną) m.in. ocenę rozwiązań zastosowanych podczas realizacji projektu oraz użytkowania obiektu. W zależności od charakteru danego zlecenia opinia może również obejmować ocenę elementów konstrukcyjnych danego obiektu, rozwiązań technologicznych i materiałowych czy też nakładów finansowych planowanych na realizację badanej inwestycji. Końcowe brzmienie opinii budowlanej jest w dużej mierze uzależnione od doświadczenia eksperta, warto więc zlecać tę usługę doświadczonym fachowcom. Drugą moją propozycją, obok opinii są ekspertyzy budowlane. Ich zakres jest szerszy, gdyż zawierają ocenę stanu budynku podpartą odpowiednimi badaniami i wyliczeniami dokonanymi przez rzeczoznawcę budowlanego. Badania te dotyczą np. wytrzymałości fundamentów, ścian, stropów, elewacji dachu oraz innych elementów konstrukcyjnych. Ekspertyza budowlana zawiera opis stanu budynku, elementów jego konstrukcji, instalacji oraz wykorzystanych do budowy materiałów.  W ekspertyzie znajdują się również informacje na temat przydatności budynku do dalszego użytkowania. Jeśli w budynku znajdują się uszkodzenia, ich opis wraz z zaleceniem napraw do przeprowadzenia też powinien być uwzględniony w ekspertyzie. W jakich sytuacjach warto lub należy zdecydować się na zlecenie opinii lub ekspertyzy budowlanej? Przede wszystkim, gdy klient planuje zakup lub modernizację nieruchomości, a także gdy ma mieć miejsce zmiana użytkowania obiektu. Również w przypadku niepokojących sygnałów takich jak zarysowania na konstrukcji budynku lub niesprawne instalacje, warto rozważyć współpracę z rzeczoznawcą budowlanym.