Blog

Co powinna zawierać ekspertyza budowlana?

Ekspertyza budowlana to dokument, dzięki któremu możemy dokładnie poznać stan techniczny danego obiektu i przyczyny występowania w nim ewentualnych nieprawidłowości konstrukcyjnych. Przygotowanie dokumentu zleca się wykwalifikowanemu rzeczoznawcy budowlanemu.

Kiedy niezbędna jest pomoc rzeczoznawcy?

Wielu ludziom wydaje się, że korzystanie z usług rzeczoznawcy jest kaprysem osób, które nie potrafią porozumieć się same w kwestii wyceny mieszkania. To nieprawda. Usługi rzeczoznawcy w wielu przypadkach są wręcz wymagane przepisami prawa, a dzięki nim niejedną sprawę da się załatwić szybciej i skuteczniej.

Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego

Gdy mówi się o wycenach sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych często powtarza się, że muszą one być wykonane zgodnie z przepisami prawa i Kodeksem Etyki Zawodowej. Rzeczoznawca majątkowy podlega odpowiedzialności zawodowej, a jeśli klient podejrzewa, że rzeczoznawca nie wykonuje swoich zadań uczciwie i rzetelnie, może złożyć na niego skargę.

Profesjonalna wycena nieruchomości i jej składniki

Każda transakcja, spór lub sprawa sądowa związana z nieruchomością wymaga formalnego potwierdzenia jej wartości. Jej wycenę przeprowadza rzeczoznawca majątkowy w oparciu o bezpośrednie oględziny i pomiary oraz inne dostępne źródła. Efektem jest dokument nazywany operatem szacunkowym. Wycena nieruchomości w świetle prawa Podstawowym aktem prawnym regulującym proces wyceny nieruchomości jest Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 […]

Operat szacunkowy – formalna wersja wyceny nieruchomości

Wycena nieruchomości jest niezbędna w wielu sytuacjach, np. wtedy, gdy chcemy sprzedać dom lub mieszkanie, a nie wiemy, jaką ustalić cenę. Może ona przyjmować dwie formy – opinii rzeczoznawcy oraz operatu szacunkowego. Ten drugi jest dokumentem posiadającym wartość prawną. Kiedy wycena powinna mieć formę operatu szacunkowego? Operat szacunkowy jest dokumentem posiadającym wartość prawną. Oznacza to, […]

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Każda transakcja związana z kupnem, sprzedażą lub darowizną nieruchomości wiąże się z koniecznością określenia jej wartości. Wyceną budynków wraz z ich otoczeniem i dokonanymi ulepszeniami przeprowadza wykwalifikowany rzeczoznawca majątkowy. Kwalifikacje rzeczoznawcy majątkowego Wycena nieruchomości to skomplikowany proces, który wymaga znajomości branży budowlanej, a zarazem ekonomii i prawa w odniesieniu do nieruchomości. Na ostateczną wartość obiektu […]