Blog

Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego

Gdy mówi się o wycenach sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych często powtarza się, że muszą one być wykonane zgodnie z przepisami prawa i Kodeksem Etyki Zawodowej. Rzeczoznawca majątkowy podlega odpowiedzialności zawodowej, a jeśli klient podejrzewa, że rzeczoznawca nie wykonuje swoich zadań uczciwie i rzetelnie, może złożyć na niego skargę.

Profesjonalna wycena nieruchomości i jej składniki

Każda transakcja, spór lub sprawa sądowa związana z nieruchomością wymaga formalnego potwierdzenia jej wartości. Jej wycenę przeprowadza rzeczoznawca majątkowy w oparciu o bezpośrednie oględziny i pomiary oraz inne dostępne źródła. Efektem jest dokument nazywany operatem szacunkowym. Wycena nieruchomości w świetle prawa Podstawowym aktem prawnym regulującym proces wyceny nieruchomości jest Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 […]

Operat szacunkowy – formalna wersja wyceny nieruchomości

Wycena nieruchomości jest niezbędna w wielu sytuacjach, np. wtedy, gdy chcemy sprzedać dom lub mieszkanie, a nie wiemy, jaką ustalić cenę. Może ona przyjmować dwie formy – opinii rzeczoznawcy oraz operatu szacunkowego. Ten drugi jest dokumentem posiadającym wartość prawną. Kiedy wycena powinna mieć formę operatu szacunkowego? Operat szacunkowy jest dokumentem posiadającym wartość prawną. Oznacza to, […]

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Każda transakcja związana z kupnem, sprzedażą lub darowizną nieruchomości wiąże się z koniecznością określenia jej wartości. Wyceną budynków wraz z ich otoczeniem i dokonanymi ulepszeniami przeprowadza wykwalifikowany rzeczoznawca majątkowy. Kwalifikacje rzeczoznawcy majątkowego Wycena nieruchomości to skomplikowany proces, który wymaga znajomości branży budowlanej, a zarazem ekonomii i prawa w odniesieniu do nieruchomości. Na ostateczną wartość obiektu […]

Odbiór robót budowlanych – prawny obowiązek inwestora

Realizacja planu budowy odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Określa ona prawa i obowiązki obu stron, w tym między innymi termin wykonania prac. Po jego upływie właściciel obiektu ma obowiązek dokonania jego odbioru. Pomocny przy nim może być specjalista budowlany. Obowiązek odbioru a zgodność z projektem Budowanie domu z wieloma mieszkaniami, […]

Kiedy potrzebna jest ekspertyza budowlana?

Inwestycje stanowią naturalny element naszej rzeczywistości. Zarówno te polegające na budowie czegoś nowego, jak i na przekształcaniu istniejącej konstrukcji powstają zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przestrzeganie tych zasad to gwarancja bezpieczeństwa użytkowników, dlatego wymaga ono różnych form kontroli. Jedną z nich jest ekspertyza budowlana. Założenia ekspertyzy budowlanej Przeciętny Kowalski, który ma niewielkie pojęcie o stawianiu […]