Co powinna zawierać ekspertyza budowlana?

Ekspertyza budowlana

Ekspertyza budowlana to dokument, dzięki któremu możemy dokładnie poznać stan techniczny danego obiektu i przyczyny występowania w nim ewentualnych nieprawidłowości konstrukcyjnych. Przygotowanie dokumentu zleca się wykwalifikowanemu rzeczoznawcy budowlanemu.

Elementy ekspertyzy

Ekspertyza budowlana powinna zawierać kilka elementów. Przede wszystkim jest to opis przedmiotu ekspertyzy i cel, jakiemu ma on służyć. Specjalista uwzględnia w dokumencie dokładny opis badanych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych obiektu oraz dane dotyczące wymiarów i materiałów, z jakich został on wykonany. Ekspertyza zawiera także opis sposobu posadowienia fundamentów, konstrukcji ścian, stropu i dachu, a także dokonanych odkrywek i badań. W ekspertyzie zawarte są również fotografie badanych elementów oraz dokumentacja rysunkowa. Specjalista przygotowuje także obliczenia dopuszczalnych obciążeń elementów konstrukcyjnych oraz przedstawia szczegółowe wnioski z oględzin. Znajduje się w nich m.in. ocena stanu budynku i jego przydatności do dalszego użytkowania lub przebudowy, opis uszkodzeń, zalecenia napraw, ocena stanu instalacji itp.

Kiedy potrzebna jest ekspertyza?

Ekspertyza budowlana potrzebna jest w wielu przypadkach. Przykładem może być sytuacja, gdy ktoś kupuje nieruchomość z rynku wtórnego i chce być w pełni świadomy jej stanu technicznego i potencjalnych problemów wynikających z konstrukcji. Ekspertyza może być solidną podstawą do negocjowania ceny. Są jednak sytuacje, w których wykonania ekspertyzy wymaga prawo budowlane. Wykonuje się ja wtedy, gdy do użytku jest oddawany nowy obiekt. Ekspertyza jest często mylona z opinią techniczną. Do jej wykonania nie wystarczy jednak technik, niezbędna za to jest pomoc wykwalifikowanego rzeczoznawcy budowlanego. Ekspertyza jest o wiele bardziej precyzyjnym dokumentem. Rzeczoznawca budowlany pomoże również w znalezieniu przyczyn problemów z od dawna zamieszkiwanym domem, w którym pojawiły się pęknięcia, szczeliny, zawilgocenia lub inne nieprawidłowości.