Ekspertyza a opinia techniczna – kiedy są potrzebne?

mapy

Pojęcia ekspertyzy i opinii technicznej często pojawiają się w kontekście planowanych prac budowlanych. Inwestorzy nie zawsze wiedzą, kiedy one obowiązują i w jakich okolicznościach trzeba się zwrócić do specjalisty. Pojęcia te nie są równoznaczne, chociaż dotyczą podobnych działań.

Opinia techniczna

Zarówno opinia techniczna, jak i ekspertyza są oceną stanu technicznego budynku, która stanowi podstawę do podejmowania dalszych działań. Ta pierwsza jednak ma znacznie węższy zakres i w pewnym sensie zawiera się w drugiej. Oznacza to, że w czasie wykonywania ekspertyzy obowiązują wszystkie działania przeprowadzane przy sporządzaniu opinii oraz jeszcze kilka dodatkowych zadań.

Opinia techniczna sporządzana jest na podstawie ogólnych oględzin dokonywanych przez specjalistę. W niektórych sytuacjach wspiera się on również dokumentacją techniczną obiektu, ale głównym wyznacznikiem, który zaważa na fachowości opinii, jest doświadczenie budowlane i posiadana wiedza. Specjalista przygotowujący opinię nie wykonuje żadnych badań, pomiarów ani obliczeń. Dlatego sporządzony dokument nie może być podstawą do podejmowania dalszych prac budowlanych. Przygotowanie opinii technicznej można zlecić ekspertowi przed zakupem domu, aby zyskać pewność, że nie ma on żadnych większych usterek.

Ekspertyza techniczna budynku

Ekspertyza z kolei to rozbudowana dokumentacja, która jest sporządzana w oparciu o szczegółowe pomiary, badania i wyliczenia. Dają one bardzo dokładny obraz sytuacji, a przede wszystkim są cennym źródłem rzetelnych i dokładnych informacji, na podstawie których można sporządzać plany przebudowy, rozbiórki czy innych modyfikacji. Ekspertyzę techniczną musimy zlecić specjaliście wtedy, gdy planowana jest jakakolwiek zmiana w strukturze budynku, ale też wówczas, kiedy pojawią się w niej samoistne zmiany. Do takich zalicza się np. pękanie ścian. Na podstawie badań i obliczeń wykonanych przez fachowca podejmowana jest decyzja, czy budynek można uratować, czy też nadaje się on tylko do rozbiórki.

Decyzję o tym, czy w danym przypadku konieczna będzie opinia techniczna czy ekspertyza podejmuje sam specjalista na podstawie konkretnych okoliczności i po dokonaniu wizji lokalnej.