Inwentaryzacja budowlana i jej zasady

planują sprzedaż nieruchomości (domu, działki, mieszkania)

Inwentaryzacja zazwyczaj kojarzy nam się z placówką handlową lub magazynem, w którym okresowo przeprowadza się spis towarów i sprawdza jego zgodność z dochodami. W budownictwie pojęcie to odnosi się do szczegółowego opisu każdego elementu budynku. Na jej podstawie powstaje kompleksowa dokumentacja techniczna.

Po co przeprowadza się inwentaryzację budowlaną?

Inwentaryzacja budowlana to wymóg prawny narzucony w sytuacji, kiedy planowana jest jakakolwiek przebudowa obiektu. Może to być potrzeba dobudowania piętra czy części domu powiększającej jego powierzchnię użytkową. Może to być również zmiana zagospodarowania wnętrza, w tym podział na pomieszczenia, wyburzanie lub stawianie nowych ścianek działowych. Inwentaryzacja ma charakter odtworzeniowy, jeśli obejmuje stare budynki, które nie mają już oryginalnych planów.

Na podstawie dokumentacji projektant opracowuje plany rozbudowy lub przebudowy. Inwentaryzację budowlaną sporządza się też w przypadku planowanej rozbiórki obiektu zabytkowego lub wtedy, gdy do budynku doprowadzane są nowe media – instalacje elektryczne, gazowe, systemy inteligentnych budynków, monitoringu i dozoru.

Co powinna zawierać inwentaryzacja?

Prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja budowlana kończy się przygotowaniem standardowej dokumentacji. Powinny się w niej znaleźć:

  • opis techniczny obiektu, włącznie z liczbą kondygnacji, ich wysokością i powierzchnią,
  • wykaz oraz charakterystyka wykorzystanych do budowy materiałów,
  • rzut działki w skali 1:500 wraz z naniesieniami, naziemnymi i podziemnymi przyłączami,
  • zwymiarowane rzuty w skali 1:50 lub 1:100 każdej kondygnacji naziemnej i podziemnej włącznie z instalacjami sanitarnymi,
  • rzut dachu w skali 1:50 lub 1:100 z elementami więźby, rynnami, przewodami kominowymi i wentylacyjnymi,
  • przekroje przez wszystkie kondygnacje, które uwzględniają klatki schodowe, posadzki, tarasy, murki i inne tego typu elementy,
  • rysunek techniczny mediów i przyłączy,
  • rysunek techniczny elewacji budynku,
  • profesjonalne zdjęcia dokumentacyjne.

Poza kompletem dokumentów konieczne jest też ich odpowiednie przedstawienie. Całość wymaga oprawy, podpisów wykonawcy oraz załącznika z projektami w wersji cyfrowej.