Kiedy potrzebna jest ekspertyza budowlana?

W zakres moich usług wchodzą m.in. odbiory developerskie, rozliczenia budowy, inwentaryzacje budynków

Inwestycje stanowią naturalny element naszej rzeczywistości. Zarówno te polegające na budowie czegoś nowego, jak i na przekształcaniu istniejącej konstrukcji powstają zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przestrzeganie tych zasad to gwarancja bezpieczeństwa użytkowników, dlatego wymaga ono różnych form kontroli. Jedną z nich jest ekspertyza budowlana.

Założenia ekspertyzy budowlanej

Przeciętny Kowalski, który ma niewielkie pojęcie o stawianiu ścian czy wprawianiu okien, niekiedy sam podejmuje się różnych prac we własnym domu. Brak wiedzy technicznej może sprawić, że dokonane przeróbki osłabią konstrukcję nośną budynku i doprowadzą do katastrofy budowlanej. Przykładem jest choćby wyburzanie fragmentów ścian wewnętrznych w celu zrobienia przejścia pomiędzy kuchnią i jadalnią. Dokonanie wyłomu w ścianie nośnej może doprowadzić do poważnych konsekwencji.

Przestrzeganie zasad budowania wymaga bardzo szczegółowej wiedzy inżynieryjnej. Nawet przy niewielkiej zmianie dokonanie precyzyjnych obliczeń gwarantuje, że cała konstrukcja utrzyma się w nienaruszonym stanie. To odpowiednie miejsce i czas na ekspertyzę budowlaną. Jej założeniem jest dokonanie oględzin, precyzyjnych pomiarów i wyciągniecie wniosków, z których trzeba będzie skorzystać podczas przebudowy.

Kiedy jest potrzebna i co zawiera ekspertyza budowlana?

Przeprowadzenie ekspertyzy budowlanej stanowi obowiązek zawsze wtedy, gdy planowana jest jakakolwiek zmiana w konstrukcji obiektu. Wykonuje się ją również po każdej, nawet najmniejszej katastrofie budowlanej – bez względu na to, czy jest to pękniecie ściany czy zawalenie piętra budynku. Zadaniem przeprowadzającego oględziny specjalisty jest ocena stanu uszkodzeń, dokonanie konkretnych pomiarów oraz wskazanie przyczyn i ewentualnych zmian, jakich trzeba dokonać. Prawidłowo wykonana ekspertyza budowlana zawiera:

  • dokumentację opisową z uwzględnieniem przedmiotu i celu badania,
  • opisy materiałów, zastosowanych technologii i przeprowadzonych badań,
  • komplet rysunków technicznych,
  • dokumentację fotograficzną,
  • komplet obliczeń,