Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

rzeczoznawca majątkowy

Każda transakcja związana z kupnem, sprzedażą lub darowizną nieruchomości wiąże się z koniecznością określenia jej wartości. Wyceną budynków wraz z ich otoczeniem i dokonanymi ulepszeniami przeprowadza wykwalifikowany rzeczoznawca majątkowy.

Kwalifikacje rzeczoznawcy majątkowego

Wycena nieruchomości to skomplikowany proces, który wymaga znajomości branży budowlanej, a zarazem ekonomii i prawa w odniesieniu do nieruchomości. Na ostateczną wartość obiektu składają się nie tylko ściany, ale i różne instalacje, jak np. kafelki w łazience czy specjalny system zraszania działki. Innym elementem, który trzeba wziąć pod uwagę, jest upływ czasu od momentu zakończenia budowy obiektu i związane z nim procesy starzenia. Mury, instalacje mediów czy konstrukcja dachu z wiekiem tracą na solidności, a w konsekwencji również na wartości. Umiejętność oceny wszystkich tych aspektów wymaga nie tylko wiedzy, ale i doświadczenia.

Rzeczoznawcą majątkowym może zostać osoba, która:

  • ukończyła studia na kierunku związanym z nieruchomościami lub
  • ukończyła inne studia wyższe i studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości,
  • odbyła przepisowa praktykę zawodową,
  • przeszła postępowanie kwalifikacyjne,
  • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy.

Kwalifikacje, uprawnienia i obowiązki rzeczoznawcy reguluje Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Zadania rzeczoznawcy majątkowego

Podstawowym zadaniem rzeczoznawcy majątkowego jest kompleksowa wycena nieruchomości. Do jej przeprowadzenia specjalista wykorzystuje szeroką wiedzę z takich dziedzin jak: gospodarka przestrzenna i wodna, budownictwo, prawo, ekonomia, rolnictwo, leśnictwo i inne obszary niezbędne do oszacowania wartości konkretnych elementów składowych.

Wycena, jaką sporządzają rzeczoznawcy majątkowi, może obejmować sam budynek, jego część, przyległą działkę lub grunt rolny, a także cały zespół tych elementów. Do ostatecznej wartości wlicza się też różne naniesienia, jak garaż, szopa narzędziowa, nasadzenia roślin itp. Sporządzony przez specjalistę dokument posiada wartość prawną i może być podstawą transakcji kupna-sprzedaży, dowodem sądowym w sprawie spadkowej, dowodem wyceny pod kątem hipoteki itp.