Odbiór robót budowlanych – prawny obowiązek inwestora

profesjonalne doradztwo w obszarze oceny technicznej robót budowlanych, mieszkań i budynków. Wykonuję również wyceny nieruchomości

Realizacja planu budowy odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Określa ona prawa i obowiązki obu stron, w tym między innymi termin wykonania prac. Po jego upływie właściciel obiektu ma obowiązek dokonania jego odbioru. Pomocny przy nim może być specjalista budowlany.

Obowiązek odbioru a zgodność z projektem

Budowanie domu z wieloma mieszkaniami, obiektu przemysłowego lub realizacja innej inwestycji budowlanej wiąże się z podziałem ról. Sporadycznie zdarza się, że osoba wykładająca środki finansowe również bezpośrednio pracuje przy realizacji projektu. Większe obiekty powstają dzięki developerom – specjalistycznym firmom zajmującym się wszystkimi aspektami realizacji inwestycji, od projektowania i zakupu działki po sprzedaż lokali mieszkalnych. Inwestor zazwyczaj ma niewielki wpływ na pracę ekip budowlanych, a nawet na ich wybór. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka opcja została zastrzeżona w umowie.

Efektem pracy developera może być obiekt, który nie spełnia pierwotnych założeń konstrukcyjnych. Zdarzają się sytuacje, gdy pojawiają się niedociągnięcia w wykończeniach lub też wykorzystano w budowie materiały o innych parametrach niż te uwzględnione w projekcie. Niekiedy mogą one spełniać normy budowlane, ale ich zmiana nie została skonsultowana z inwestorem, a ten nie musi ich akceptować.  Pomimo stwierdzenia takich niedociągnięć ma on obowiązek dokonania odbioru budynku, z tym że protokół powinien być uzupełniony o wykaz usterek.

Odbiór robót budowlanych ze specjalistą

Chociaż panuje powszechne przekonanie, że samo wykonanie pracy nie jest wystarczające do odbioru budynku, taki obowiązek narzuca na inwestora prawo. Własnoręcznym popisem w protokole odbioru potwierdza on, że zlecenie zostało wykonane w terminie. Odbiór robót budowlanych nie oznacza jednak potwierdzenia satysfakcjonującej jakości. Stąd konieczność sporządzenia dołączanego do protokołu wykazu usterek. Pamiętając, że zgodnie z umową odpowiedzialność developera wygasa w ściśle określonym momencie, należy mieć na względzie, że lista powinna być sporządzona przy udziale eksperta budowlanego. Wskaże on wszystkie niedociągnięcia – również te, których na pierwszy rzut oka nie widać. Odbiór robót budowlanych przez specjalistę to gwarancja, że każdy szczegół zostanie uwzględniony i fachowo oceniony.