Operat szacunkowy – formalna wersja wyceny nieruchomości

Ekspertyzy budowlane, opinie i odbiory budynków w Warszawie

Wycena nieruchomości jest niezbędna w wielu sytuacjach, np. wtedy, gdy chcemy sprzedać dom lub mieszkanie, a nie wiemy, jaką ustalić cenę. Może ona przyjmować dwie formy – opinii rzeczoznawcy oraz operatu szacunkowego. Ten drugi jest dokumentem posiadającym wartość prawną.

Kiedy wycena powinna mieć formę operatu szacunkowego?

Operat szacunkowy jest dokumentem posiadającym wartość prawną. Oznacza to, że jest wymagany we wszystkich tych sytuacjach, kiedy trzeba sporządzić formalną umowę lub złożyć wniosek w dowolnym urzędzie. Do sytuacji, które wymagają takiej formy wyceny można zaliczyć:

  • ustalenie ceny kupna lub sprzedaży nieruchomości,
  • składanie wniosku do sądu o odszkodowanie z urzędu gminy,
  • zabezpieczenie bankowego kredytu hipotecznego,
  • podział majątku,
  • darowiznę,
  • ustalenie wartości masy spadkowej,
  • egzekucję komorniczą,
  • aktualizację opłat za dzierżawę.

Jakie warunki powinien spełnić operat szacunkowy?

Aby operat szacunkowy spełniał wymogi dokumentu prawnego, powinien być sporządzony w formie zgodnej z obowiązującym prawem. Narzuca ono zarówno jego postać, jak i treść, która musi znaleźć się w dokumencie.

Poza takimi informacjami jak określenie charakteru, przeznaczenia oraz opisu stanu nieruchomości w dokumencie powinny się też znaleźć podstawy prawne i uwarunkowania podejmowanych czynności. Rzeczoznawca ma obowiązek wskazać zastosowaną metodę wyceny, rozwiązania merytoryczne oraz przedstawić komplet obliczeń, których efektem jest ostateczna wartość nieruchomości. Wyraża się ją w pełnych złotych, a w uzasadnionych przypadkach zaokrągla do tysięcy. Warunkiem jest brak wpływu takiego zaokrąglenia na wynik wyceny.

Sporządzona dokumentacja powinna też być uzupełniona o stosowne dokumenty, które posłużyły do przeprowadzenia wyliczeń. W przypadku, kiedy taką wycenę sporządza więcej niż jeden rzeczoznawca, konieczne jest opatrzenie dokumentacji podpisami i pieczęciami wszystkich twórców. Operat szacunkowy standardowo jest ważny przez 12 miesięcy, pod warunkiem, że nie zaszły żadne okoliczności prawne, które wpłynęły na jego aktualność.