Rozliczanie budowy. Jak się rozliczać z wykonawcami?

rozliczania z wykonawcą

Budowa domu to przedsięwzięcie, które zajmuje bardzo dużo czasu. Co więcej, wskazane działanie związane jest z dużymi kosztami. Dlatego odpowiedni sposób rozliczania z wykonawcami jest bardzo istotnym elementem. Może być przeprowadzone z wykorzystaniem różnych form. Jaki sposób rozliczania z firmą budowlaną jest najkorzystniejszy? Która metoda zapewnia największe bezpieczeństwo w tym zakresie?

Jakie wymienia się sposoby rozliczania z wykonawcą?

Z punktu widzenia inwestora rozliczenie prac budowlanych po zakończeniu całej inwestycji jest najkorzystniejsze. Jednakże rzadko zdarza się, żeby wykonawca uwzględnił taką opcję. Przedsiębiorca realizujący zlecenie zatrudnia pracowników, którzy domagają się systematycznego płacenia wynagrodzenia. Dlatego też raczej taka opcja, jeżeli chodzi o rozliczanie prac budowlanych, nie wchodzi w grę.

Najbardziej sprawiedliwą i najpowszechniej stosowaną metodą jest rozliczanie za poszczególne zakończone fazy budowy. Te elementy koniecznie trzeba wyróżnić w zawartej pomiędzy stronami umowie. W porozumieniu określa się transze za poszczególny rodzaj prac i termin ich regulowania. Jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie. Brak zapłaty w terminie sprawia, że firma może przerwać dalsze prace budowlane.

Inny aspekt tego systemu przyczynia się do tego, że ekipa budowlana jest bardziej terminowa i solidna. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wadliwości inwestor może żądać naprawy błędu przed dokonaniem zapłaty.

Rozliczenie z wykonawcą – ryczałt

Ryczałt jest sposobem rozliczania z wykonawcą prac budowlanych, który polega na ustaleniu ostatecznej niezmiennej wartości za całość wykonanych prac. Dla ułatwienia może on być podzielony na raty, które należy wypłacić po zakończeniu określonych faz. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla inwestora. W tym przypadku wykonawca nie może podwyższyć wynagrodzenia.