Wycena nieruchomości

Zajmuję się wykonywaniem wycen nieruchomości takich jak domy, działki oraz mieszkania. Wyceny oparte są o fachowe analizy techniczno-ekonomiczne oraz rynkowe i mogą obejmować nakłady konieczne. Przygotowuję również operaty szacunkowe.

Moje usługi obejmują określanie wartości:

 • gruntów,
 • lokali mieszkalnych,
 • lokali biurowych,
 • lokali handlowych,
 • budynków biurowych,
 • budynków magazynowych,
 • budynków produkcyjnych,
 • budowli.

Jak przebiega wycena nieruchomości?

Profesjonalny doradca wycenia nieruchomość na podstawie kilku czynników. Pierwszą czynnością jest sprawdzenie rynkowych cen domów, czy działek podobnych to wycenianej. To pozwala określić szacunkową wartość. Następnie fachowiec dokonuje charakterystyki otoczenia:

 • sprawdza, czy w pobliżu znajdują się np. przystanki autobusowe, przedszkola, czy przychodzenie lekarskie,
 • weryfikuje jak wygląda atmosfera panująca w okolicy: czy jest głośno, czy w pobliżu jest droga albo plac budowy,

Ostatnim krokiem jest ocena wkładu właściciela w nieruchomość. W jej ramach sprawdza się, czy budynek jest wykończony, zadbany i nie posiada ma żadnych usterek.
Po zebraniu wszystkich powyższych danych doradca kalkuluje cenę nieruchomości.

Kiedy warto skorzystać z wyceny nieruchomości?

Wycena nieruchomości oraz sporządzenie operatu szacunkowego są konieczne w wielu sytuacjach. Do kontaktu i skorzystania z moich usług zapraszam osoby, które:

 • planują sprzedaż nieruchomości (domu, działki, mieszkania),
 • chcą zaciągnąć pożyczkę hipoteczną lub inną i muszą udowodnić swoją zdolność kredytową,
 • przygotowują się do podziału nieruchomości i jej darowizny lub zapisu w testamencie,
 • dokonują podziału majątku po rozwodzie,
 • mają obowiązek przedstawić dokument w sądzie,
 • planują wnieść nieruchomość jako swój udział w majątku spółki,
 • chcą zaktualizować opłaty z tytułu dzierżawy wieczystej,
 • dochodzą odszkodowania po klęsce żywiołowej lub w innych okolicznościach.

Czym są operaty szacunkowe?

Operat szacunkowy to oficjalny dokument prawny, który zawiera obiektywną wycenę nieruchomości, stworzoną w oparciu o zmienne takie jak: ceny nieruchomości na rynku, plany zagospodarowania dzielnicy, w której znajduje się lokal, czy stan techniczny wycenianego budynku. Sporządzaniem operatów szacunkowych mogą zajmować się jedynie rzeczoznawcy majątkowi, którzy posiadają ukończony egzamin zawodowy. Wycena zawarta w dokumencie wyliczana jest w oparciu o sposób przeznaczenia danego gruntu, a co za tym idzie – wyższą cenę będzie mieć grunt rolny przeznaczony na budowę kilku gospodarstw rolnych albo fabryki, niż grunt przeznaczony na odnowienie lasu.

Dokument ten należy sporządzić za każdym razem, gdy wartość nieruchomości musi być potwierdzona urzędowo, np.

 • w postępowaniu sądowym,
 • przy wyliczeniu wartości zabezpieczenia do kredytu hipotecznego,
 • podczas dochodzenia odszkodowania,
 • przy podziale majątku,
 • przy ustalaniu wartości spadku.