Blog

Zadania zawodowe i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego

Rzeczoznawca majątkowy jest osobą, która posiada uprawnienia w zakresie określania wartości nieruchomości, nadane przez Ministra Infrastruktury. Uprawnienia rzeczoznawcy można uzyskać w wyniku zdania egzaminu państwowego, ukończenia odpowiednich studiów podyplomowych i odbycia półrocznej praktyki. Rzeczoznawca majątkowy musi pracować nie tylko w ramach obowiązujących przepisów prawnych, ale również w zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej.

Kiedy wycena nieruchomości jest konieczna?

Pod terminem wycena nieruchomości rozumie się postępowanie, którego celem jest określenie wartości nieruchomości. Proces wyceny nieruchomości obejmuje ustalenie trzech rodzajów jej wartości – rynkowej, odtworzeniowej oraz katastralnej. Dokument urzędowy o wartości nieruchomości, sporządzony w formie pisemnej przez rzeczoznawcę majątkowego, to operat szacunkowy. Sprawdźmy, kiedy wycena nieruchomości jest konieczna.

Co powinna zawierać ekspertyza budowlana?

Ekspertyza budowlana to dokument, dzięki któremu możemy dokładnie poznać stan techniczny danego obiektu i przyczyny występowania w nim ewentualnych nieprawidłowości konstrukcyjnych. Przygotowanie dokumentu zleca się wykwalifikowanemu rzeczoznawcy budowlanemu.

Kiedy niezbędna jest pomoc rzeczoznawcy?

Wielu ludziom wydaje się, że korzystanie z usług rzeczoznawcy jest kaprysem osób, które nie potrafią porozumieć się same w kwestii wyceny mieszkania. To nieprawda. Usługi rzeczoznawcy w wielu przypadkach są wręcz wymagane przepisami prawa, a dzięki nim niejedną sprawę da się załatwić szybciej i skuteczniej.

Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego

Gdy mówi się o wycenach sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych często powtarza się, że muszą one być wykonane zgodnie z przepisami prawa i Kodeksem Etyki Zawodowej. Rzeczoznawca majątkowy podlega odpowiedzialności zawodowej, a jeśli klient podejrzewa, że rzeczoznawca nie wykonuje swoich zadań uczciwie i rzetelnie, może złożyć na niego skargę.

Profesjonalna wycena nieruchomości i jej składniki

Każda transakcja, spór lub sprawa sądowa związana z nieruchomością wymaga formalnego potwierdzenia jej wartości. Jej wycenę przeprowadza rzeczoznawca majątkowy w oparciu o bezpośrednie oględziny i pomiary oraz inne dostępne źródła. Efektem jest dokument nazywany operatem szacunkowym. Wycena nieruchomości w świetle prawa Podstawowym aktem prawnym regulującym proces wyceny nieruchomości jest Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 […]