Blog

Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości

Charakter podejścia porównawczego w przeprowadzaniu wyceny nieruchomości regulowany jest ustawowo. Dowiedz się, na czym ono polega. Czym jest podejście porównawcze wykorzystywane do wyceny nieruchomości? Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami określa podejście porównawcze jako metodę wskazania wartości danej nieruchomości na podstawie założenia, że jest ona zbliżona do kosztów zakupu nieruchomości podobnych, które […]

Inwestowanie w nieruchomości. Dlaczego to się opłaca?

Wśród różnego rodzaju inwestycji do tych najbardziej niezawodnych wciąż należy inwestowanie w nieruchomości. Dlaczego warto właśnie w nich umieścić swój kapitał? Odpowiadamy!

Podstawowe kryteria wyceny nieruchomości

Jedną z wielu usług świadczonych przez rzeczoznawcę majątkowego jest wycena nieruchomości. Polega ona na fachowej analizie techniczno-ekonomicznej nieruchomości, na podstawie której określa się jej wartość rynkową. Wycenę nieruchomości przeprowadza się drogą określonych w przepisach prawnych podejść, metod i technik. Jest ona konieczna w takich przypadkach, jak sprzedaż domu, nabycie mieszkania, ubieganie się o kredyt hipoteczny, […]

Rozliczanie budowy. Jak się rozliczać z wykonawcami?

Budowa domu to przedsięwzięcie, które zajmuje bardzo dużo czasu. Co więcej, wskazane działanie związane jest z dużymi kosztami. Dlatego odpowiedni sposób rozliczania z wykonawcami jest bardzo istotnym elementem. Może być przeprowadzone z wykorzystaniem różnych form. Jaki sposób rozliczania z firmą budowlaną jest najkorzystniejszy? Która metoda zapewnia największe bezpieczeństwo w tym zakresie? Jakie wymienia się sposoby […]

Zadania zawodowe i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego

Rzeczoznawca majątkowy jest osobą, która posiada uprawnienia w zakresie określania wartości nieruchomości, nadane przez Ministra Infrastruktury. Uprawnienia rzeczoznawcy można uzyskać w wyniku zdania egzaminu państwowego, ukończenia odpowiednich studiów podyplomowych i odbycia półrocznej praktyki. Rzeczoznawca majątkowy musi pracować nie tylko w ramach obowiązujących przepisów prawnych, ale również w zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej.

Kiedy wycena nieruchomości jest konieczna?

Pod terminem wycena nieruchomości rozumie się postępowanie, którego celem jest określenie wartości nieruchomości. Proces wyceny nieruchomości obejmuje ustalenie trzech rodzajów jej wartości – rynkowej, odtworzeniowej oraz katastralnej. Dokument urzędowy o wartości nieruchomości, sporządzony w formie pisemnej przez rzeczoznawcę majątkowego, to operat szacunkowy. Sprawdźmy, kiedy wycena nieruchomości jest konieczna.