Blog

Rozliczanie budowy. Jak się rozliczać z wykonawcami?

Budowa domu to przedsięwzięcie, które zajmuje bardzo dużo czasu. Co więcej, wskazane działanie związane jest z dużymi kosztami. Dlatego odpowiedni sposób rozliczania z wykonawcami jest bardzo istotnym elementem. Może być przeprowadzone z wykorzystaniem różnych form. Jaki sposób rozliczania z firmą budowlaną jest najkorzystniejszy? Która metoda zapewnia największe bezpieczeństwo w tym zakresie? Jakie wymienia się sposoby […]

Zadania zawodowe i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego

Rzeczoznawca majątkowy jest osobą, która posiada uprawnienia w zakresie określania wartości nieruchomości, nadane przez Ministra Infrastruktury. Uprawnienia rzeczoznawcy można uzyskać w wyniku zdania egzaminu państwowego, ukończenia odpowiednich studiów podyplomowych i odbycia półrocznej praktyki. Rzeczoznawca majątkowy musi pracować nie tylko w ramach obowiązujących przepisów prawnych, ale również w zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej.

Kiedy wycena nieruchomości jest konieczna?

Pod terminem wycena nieruchomości rozumie się postępowanie, którego celem jest określenie wartości nieruchomości. Proces wyceny nieruchomości obejmuje ustalenie trzech rodzajów jej wartości – rynkowej, odtworzeniowej oraz katastralnej. Dokument urzędowy o wartości nieruchomości, sporządzony w formie pisemnej przez rzeczoznawcę majątkowego, to operat szacunkowy. Sprawdźmy, kiedy wycena nieruchomości jest konieczna.

Co powinna zawierać ekspertyza budowlana?

Ekspertyza budowlana to dokument, dzięki któremu możemy dokładnie poznać stan techniczny danego obiektu i przyczyny występowania w nim ewentualnych nieprawidłowości konstrukcyjnych. Przygotowanie dokumentu zleca się wykwalifikowanemu rzeczoznawcy budowlanemu.

Kiedy niezbędna jest pomoc rzeczoznawcy?

Wielu ludziom wydaje się, że korzystanie z usług rzeczoznawcy jest kaprysem osób, które nie potrafią porozumieć się same w kwestii wyceny mieszkania. To nieprawda. Usługi rzeczoznawcy w wielu przypadkach są wręcz wymagane przepisami prawa, a dzięki nim niejedną sprawę da się załatwić szybciej i skuteczniej.

Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego

Gdy mówi się o wycenach sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych często powtarza się, że muszą one być wykonane zgodnie z przepisami prawa i Kodeksem Etyki Zawodowej. Rzeczoznawca majątkowy podlega odpowiedzialności zawodowej, a jeśli klient podejrzewa, że rzeczoznawca nie wykonuje swoich zadań uczciwie i rzetelnie, może złożyć na niego skargę.