Blog

Inwestowanie w nieruchomości. Dlaczego to się opłaca?

Wśród różnego rodzaju inwestycji do tych najbardziej niezawodnych wciąż należy inwestowanie w nieruchomości. Dlaczego warto właśnie w nich umieścić swój kapitał? Odpowiadamy!

Podstawowe kryteria wyceny nieruchomości

Jedną z wielu usług świadczonych przez rzeczoznawcę majątkowego jest wycena nieruchomości. Polega ona na fachowej analizie techniczno-ekonomicznej nieruchomości, na podstawie której określa się jej wartość rynkową. Wycenę nieruchomości przeprowadza się drogą określonych w przepisach prawnych podejść, metod i technik. Jest ona konieczna w takich przypadkach, jak sprzedaż domu, nabycie mieszkania, ubieganie się o kredyt hipoteczny, […]

Rozliczanie budowy. Jak się rozliczać z wykonawcami?

Budowa domu to przedsięwzięcie, które zajmuje bardzo dużo czasu. Co więcej, wskazane działanie związane jest z dużymi kosztami. Dlatego odpowiedni sposób rozliczania z wykonawcami jest bardzo istotnym elementem. Może być przeprowadzone z wykorzystaniem różnych form. Jaki sposób rozliczania z firmą budowlaną jest najkorzystniejszy? Która metoda zapewnia największe bezpieczeństwo w tym zakresie? Jakie wymienia się sposoby […]

Zadania zawodowe i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego

Rzeczoznawca majątkowy jest osobą, która posiada uprawnienia w zakresie określania wartości nieruchomości, nadane przez Ministra Infrastruktury. Uprawnienia rzeczoznawcy można uzyskać w wyniku zdania egzaminu państwowego, ukończenia odpowiednich studiów podyplomowych i odbycia półrocznej praktyki. Rzeczoznawca majątkowy musi pracować nie tylko w ramach obowiązujących przepisów prawnych, ale również w zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej.

Kiedy wycena nieruchomości jest konieczna?

Pod terminem wycena nieruchomości rozumie się postępowanie, którego celem jest określenie wartości nieruchomości. Proces wyceny nieruchomości obejmuje ustalenie trzech rodzajów jej wartości – rynkowej, odtworzeniowej oraz katastralnej. Dokument urzędowy o wartości nieruchomości, sporządzony w formie pisemnej przez rzeczoznawcę majątkowego, to operat szacunkowy. Sprawdźmy, kiedy wycena nieruchomości jest konieczna.

Co powinna zawierać ekspertyza budowlana?

Ekspertyza budowlana to dokument, dzięki któremu możemy dokładnie poznać stan techniczny danego obiektu i przyczyny występowania w nim ewentualnych nieprawidłowości konstrukcyjnych. Przygotowanie dokumentu zleca się wykwalifikowanemu rzeczoznawcy budowlanemu.