Oferta rzeczoznawcy budowlanego i majątkowego

Firma J.P. Praxis zajmuje się szeroko pojętym rzeczoznawstwem budowlanym i majątkowym. Wykonujemy wiele rodzajów ekspertyz budowlanych i ocen wykończenia budynków. Od wielu lat pracuję jako rzeczoznawca budowlany, dlatego mam bogatą wiedzę i doświadczenie tej dziedzinie. Doskonale znam wymogi prawa budowlanego i dysponuję wiedzą techniczną. Dzięki temu mogę precyzyjnie ocenić prawidłowość przeprowadzonych prac. Na zlecenie osób prywatnych i prawnych wydaję opinie techniczne i ekspertyzy budowlane oraz zapewniam profesjonalne doradztwo techniczno-ekonomiczne.

Oceny robót budowlanych i remontowych

Głównym przedmiotem mojej działalności są ekspertyzy budowlane. W ramach mojej działalności podejmuję się ocen budowlanych oraz ocen remontowych i  wykończeniowych. Są to dokumenty dokładnie opisujące na podstawie oględzin i dostępnej dokumentacji stan techniczny budynku przed remontem i po pracach remontowych. Zajmuję się odbiorami robót budowlanych, czyli oceną prawidłowego wykonania wszystkich prac budowlanych, którą wykonuje się po zakończeniu budowania inwestycji lub części tej inwestycji. Jako doświadczony rzeczoznawca budowlany tworzę rozbudowane i poparte badaniami ekspertyzy budowlane.

W zakres moich kompetencji wchodzą:
• ekspertyzy budowlane,
• opinie techniczne,
rozliczenia budowy,
• techniczna ocena robót remontowych i budowlanych,
• inwentaryzacje budowlane architektoniczno-konstrukcyjne.

Przygotowywana przeze mnie ekspertyza budowlana zawiera dokładny opis budynku, wnioski i zalecenia, które stanowią podstawę do podjęcia prac remontowych, przebudowy lub rozbiórki.

Kiedy warto zlecić wykonanie oceny technicznej budynku?

Ekspertyza budowlana lub ocena robót budowlanych  jest niezbędna nie tylko wówczas, gdy wykonawca oddaje do użytku nowy obiekt. Po wsparcie rzeczoznawcy warto się zwrócić również wtedy, gdy planujecie Państwo zakup nowego domu lub mieszkania. Ukryte wady mogą być powodem wielu późniejszych problemów i narażają na koszty, jakich będzie wymagał remont lub przebudowa. Ocena robót remontowych czy stanu technicznego budynku z rynku wtórnego są podstawą do negocjacji ceny, a nawet rezygnacji z zakupu. Wymagają jej również odbiory deweloperskie. Rzeczoznawca budowlany pomoże również w ocenie stanu technicznego od dawna zamieszkiwanego domu, w którym pojawiły się pęknięcia, szczeliny, zawilgocenia lub inne nieprawidłowości.

Rzeczoznawca majątkowy

Jako doświadczony rzeczoznawca majątkowy zajmuję się wyceną nieruchomości. Usługi kieruję do osób prywatnych oraz firm i przedsiębiorstw. Oferuję profesjonalną pomoc w zakresie fachowych i rzetelnych analiz techniczno-ekonomicznych budynków lub całych nieruchomości oraz ich wyceny. Podejmuję się wyceny różnych nieruchomości: budynków, domów, mieszkań, a nawet działek. Wieloletnie doświadczenie w branży nieruchomości, w tym również, jako biegły sądowy, pozwala mi na udzielanie fachowych porad oraz na rzetelną i wiarygodną wycenę nieruchomości wraz z analizą rynku.