Wycena nieruchomości

 

Jako rzeczoznawca majątkowy z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie jestem w stanie określić wartość każdej nieruchomości. W zakres moich usług wchodzi m.in. wycena domów, mieszkań i działek. Posiadam stosowne uprawnienia właściwego ministra oraz jestem wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Posiadam kwalifikacje i uprawienia do sporządzania opracowań i ekspertyz dotyczących rynku nieruchomości, opłacalności inwestycji w nieruchomości, bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości, określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora czy wyceny nieruchomości jako inwestycji oraz jako środków trwałych. W swojej pracy przestrzegam przepisów obowiązującego prawa oraz standardów zawodu rzeczoznawcy majątkowego jak również zasad etyki zawodowej. Przy wycenie nieruchomości kieruję się zasadą bezstronności. Aby móc jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki, stale podnoszę swoje kwalifikacje. Jestem też zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej oraz posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

 

Moja pomoc może okazać się nieodzowna w różnych sytuacjach związanych z obrotem nieruchomościami np. gdy ustalana jest wysokość odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, przy aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, przy podziale majątku lub przy zakupie nieruchomości na kredyt hipoteczny. Również w przypadku zakupu nieruchomości bez kredytu warto zasięgnąć rady rzeczoznawcy, by się upewnić, czy proponowana cena nie jest wygórowana.

 

Koszt wyceny nieruchomości ustalany jest indywidualnie i zależy m.in. od stopnia skomplikowania danej sprawy, rodzaju i wielkości nieruchomości oraz dostępności danych rynkowych niezbędnych do sporządzenia operatu szacunkowego.